Kannelde häälestamine, hoidmine, renoveerimine, hooldus, remont, restaureerimine, ja elektrikannelde valmistamine

Tasuta 2020.a. Kandlemees Sander ja Simmaniduo lauakalender SIIN

Kannelde häälestamine

Tallinna Klaverivabriku rahvakannelde häälestus. Vaata 3 duuriga ja 5 duuriga rahvakandle häälestust siit . Muude kannelde häälestust küsi kandle ostul kandlemeistrilt või kandlemüüjalt.
Ära ehmata, kui kandle häälestus läheb veidi kõrgemaks (kuni veerand tooni) juulis-augustis ja madalamaks jaanuaris-veebruaris . Puit lihtsalt veidi "mängib" ja pillil ei pruugi olla mingi viga. 
Enamik kandlekeeli ei lähe katki kannelt mängides, vaid kannelt häälestades (pingutatakse "üle" või aetakse häälestatavad keeled segi).

 
Millega häälestada? 

Häälestamiseks on vajalik häälestusvõti (kandlevõti, ka klaverivõti), häälestaja, nutitelefoni app või hääles olev pill. 
Häälestusvõtmete valikul lähtutakse virbli mõõtmetest. Mugavam on kasutada pikema käepidemega häälestusvõtmeid. 

Mugav on kasutada kromaatilisi häälestajaid. (NB! Mitmed kitarride häälestajad ei sobi, kuna nendel pole pooltoone). Lihtsamate kromaatiliste häälestajate hinnad jäävad samasse suurusjärku kandlevõtmete hindadega. Sageli on sobivad häälestajad lisatud mitmetele võimenditele, mikserpultidele ja muusikariistade efektiplokkidele. 

Nutitelefoni appi (chromatic tuner) on võimalik TASUTA alla laadida näiteks Google Play jt netipoodidest, kuid appid pole häälestamiseks mugavad.

Loomulikult saab häälestada ka teiste hääles olevate pillide abil.


Kui Sul on tarvis abi kandle häälestamisel, võta julgelt ühendust.


Kannelde remont, hooldus, renoveerimine ja restaureerimine

Purunenud keelte asendamine. Ettenähtust peenemad keeled muudavad (enamasti halvendavad) kandle kõla. 

NB! Ära kasuta kandlel ettenähtust jämedamaid keeli (eriti akordidel), kuna lisandunud jõud võivad põhjustada kandle korpuse purunemist! 


Minu poolkromaatilised rahvakandled vajavad nagunii hooldamist ja tegelen kannelde remondi, hoolduse ja restaureerimise hobina vabal ajal. 

Kuna ajaressurss on piiratud, keskendun Tallinna Klaverivabrikus toodetud pillidele.

Kui Sul on tarvis abi kannelde remondil, hooldusel või restaureerimisel, võta julgelt ühendust.

Rahvakannnel rahavakandle remont  hoolsus hlestamine

Elektrikannelde valmistamine

Kui soovid enda kandlest teha elektrikannelt või osta klaverivabriku elektrikannelt, võta julgelt ühendust. Teeme Sinu kandlest elektrikandle arvestades Sinu kandlemängu stiili! Alloleval pildil näide valmivast elektrikandlest, mida kasutan enda ja Simmaniduo esinemistel.


Kandlemees Sander elektrikannelKannelde müük, müüa kannel, kandlekott ja kandlekast!


Kandlemänguhuvilistele on müügiks pakkuda mõni remonditud, kasutatud ja hääles kannel ning rahvakandle hoidmiseks kandlekohver (pillikohver, kandlekohver, kandlekast) või pillikott (kandlekott). Müüdavatel kanneldel on garantii. Olen huvitatud, et kandled satuksid nende inimeste kätte, kellel on soov mängida. Võimalik osta ka arvega tasudes pangaülekandega. Küsi julgelt lisa. Vahendajatel palun mitte tülitada! 


15 soovitust kannelde hoidmiseks ja säilitamiseks

1. Esmalt, tee kindlaks oma pilli väärtus. Hoidmise ja säilitamise tingimuste valikul on hea teada lisaks emotsionaalsele väärtusele ka oma pilli rahalist väärtust – kui pill on kallim kui auto, siis on mõtet teha ka hoidmiseks ja säilitamiseks rohkem kulutusi.

2. Väga oluline on pilli hoidmisel ja säilitamisel ühtlane temperatuur. Hoia pilli samades või 4-5 kraadi madalama temperatuuriga tingimustes, kui endale meeldib elada. Seejuures väldi suure temperatuuri kõikumisega ruume, näiteks pööningut.

3. Jälgi õhuniiskust. Soovitav suhteline niiskus on vahemikus 40-60%, kuid ühtlased niiskuse kõikumised teatud piirides ei kujuta pillidele otsest ohtu. Üldjuhul on soovitav hoiuruumina vältida garaaži ja keldrit, kuna sealolev liigne niiskus võib põhjustada hallitust.
4. Väldi hoiukohti, kus võib pillile vett peale sattuda või tilkuda (näiteks lilleriiulitel, kus lillede kastmisel võib vett peale tilkuda) või aknalaudade all, kus talvel akendel oleva jää sulamisel olev vesi võib peale tilkuda.

5. Hoia oma pill puhas. Tolm ja mustus on enne hoidmist ja säilitamist soovitav pillilt eemaldada ettevaatlikult kuiva pehme lapi, tolmuharja või -imeja abil. Üldjuhul pilli puhastamine kergelt niiske lapiga ja hilisem kuivatamine ei kahjusta rikkumata viimistlusega pilli. Kuid väldi mehhaanilist puhastamist (kraapimist).
6. On soovitav vältida pilli puhastamist keemiliste puhastusainetega, kodukeemiaga ja lahustitega, kuna see võib kahjustada erinevaid pilli osi. Kui siiski riskid keemilisi puhastusvahendeid oma pillil kasutada, uuri enne hoolikalt puhastusvahendite kasutusjuhendeid ja proovi vahendi mõju esialgu väikesel varjatud pinnal.

7. Kui  pillil on juba tõsisemaid puidukahjustusi nagu näiteks puidukoi (kui on väikesed avad puidus ja eraldub puidutolmu), kasuta spetsiaalseid koitõrje vahendeid.

8. Kui plaanid oma pilli pikka aega kasutamata hoida, siis lase keeled suure pinge alt lõdvemaks, aga mitte täiesti lõdvaks. Eriti oluline on see nende pillide juures, millel on rohkem keeli ja mõjuvad jõud puitosale on suuremad (näiteks 5 akordiga rahvakannel, akordkannel). Kuid väldi pillikeelte laskmist täiesti lõdvaks, sest siis võivad mõned pilli osad ära kukkuda ja kaduma minna.

9. Kaitse pilli päikesekiirte eest!

10. Ära hoia pilli küttekehade ega köetavate pindade läheduses, näiteks põrandaküttega ruumis põrandal kapi all.

11. Taga hoiuruumis normaalne ventilatsioon ja õhu liikumine. Soovitav on tagada õhuvahe pilli ja muude esemete vahel. Samas, hoia pill tuulutus- ja ventilatsiooniavadest eemal.

12. Kaitse pilli mehaaniliste vigastuste eest. Väldi pilli kukkumist või muude esemete kukkumist pillile. Üks väike löök teatud kohale kandle kõlakastil võib muuta pilli mängukõlbmatuks!
13. Ära hoia pilli surve all hunnikus teiste esemete või asjade vahel! Ära pane muid esemeid pilli peale - selleks on riiulid!

14. Pilli hoidmisel eelista kartongist karpi, puidust kasti või naturaalsest materjalist mitte väga õhukindlat kotti. Nende puudumisel on abiks pilli katmine paberiga või naturaalsest materjalist kangaga. Kindlasti ära paki oma pilli kilekotti.
Ole ettevaatlik, sest tänapäevased pillikastid ja kohvrid võivad pikemaajaliseks säilitamiseks olla liigselt hermeetilised.

15. Vähemalt kord aastas on soovitav pill üle vaadata, et hinnata pilli olukorda ja ennetada võimalikke tekkivaid kahjustusi. Kindlasti on hea pilli aeg-ajalt n-ö üles soojendada ehk temaga pillimängu nautida.
16. Väldi lööke või esemete kukkumist kandlele! Väike löök kõlakasti õrna kohta muudab kõlakasti pingeid ja võib põhjustada pilli purunemise (lõhed kõlaskasti ja tihvtide juures).

Vaata ka "Kuidas vanu puidust pille hoida ja säilitada?" Postimees


esilehele